Vivències

Joan Sallent i Tatjer

març 2010
29,7x21 cm, 80 pàgines
català

Disseny gràfic (interior i coberta)
Maquetació