Sa i català

Ara llibres

setembre 2014
23x23 cm, 172 pàgines
català

Disseny gràfic (interior i coberta)
Maquetació