Pessics de sal

Carme Colomer i Planas

setembre 2009
16,5x23,6 cm, 60 pàgines
català

Disseny gràfic (interior i coberta)
Maquetació