Paola Masi - Ceramica

Àmbit Editorial

Octubre 2019
22x23 cm, 72 pàgines
italià | anglès | castellà

disseny gràfic
maquetació
retoc fotogràfic