llibretes efonts

enquadernació japonesa

Desembre 2015
21,5x10 cm, 100 pàgines

Enquadernació japonesa amb papers de Londres (GB), Nova York (EUA), Lille (FR) o teles del Nunoya, Barcelona. Contacta aquí per a més informació.