La vida en dolç

Ara Llibres

Març 2015
23x23 cm, 208 pàgines
català

disseny gràfic
disseny coberta
maquetació
retoc fotogràfic